Tsiviilseadustik näeb ette kahte tüüpi esemete garantii:

Garantii vastavalt seadusele, mis kestab 2 aastat alates toote ostukuupäevast;
Kaubandusgarantii, mida loetakse lisagarantiiks, annab müüja lisaks seadusjärgsele garantiile.

See tähendab, et sõltumata müüja või tootja poolt määratud garantii kestusest on tarbijal võimalik toote puudusi taotleda 2 aasta jooksul ning müüja poolt pikema tähtaja määramisel müüja määratud tähtaja jooksul.