Korduma kippuvad küsimused

Mida ma peaksin seifis hoidma?

Seifis hoitakse tavaliselt:
passe, isikut tõendavad dokumente, sünnitunnistusi;
muid dokumente, lepinguid ja omandidokumente;
raha, pangakaarte;
arvuteid ja muud kalleid seadmeid;
fotodega andmekandjaid;
juveele;
kelli;
võtmeid, läbipääsukaarte;
kalleid fotosid;
pitsateid ja templeid;
muid kalleid esemeid (mitte ainult rahalise väärtuse mõttes).

Kuidas kõige sobivamat seifi valida?

Kõige sobivama seifi valimiseks tuleks kõigepealt vastata järgmistele küsimustele:
 • Mida kavatsete seifis hoida? Vastavalt sellele tuleb valida seifi turvalisusaste, tulekindlus ja suurus.
 • Kui suurt seifi vajate? Soovitatav on valida veidi suurem seif, kui alguses vajalik tundub.
 • Kui turvalist seifi vajate? Mida hinnalisemaid/kallimaid esemeid seifis hoitakse, seda suurema turvalisusastmega seifi vajate;
 • Tulekindlus - kas vajate tulekindlat seifi? Mida tahate tule eest kaitsta - kas paberdokumente või andmekandjaid?
 • Seifi paigaldusviis ja asukoht. Selle järgi valime kas vabalt seisva, seina- või põrandaseifi.
 • Seifi luku tüüp. Vastavalt soovidele ja võimalustele saab valida erinevate lukkudega seifide vahel.
 • Pärast nendele küsimustele vastamist on seifi juba lihtne valida. Müügiks pakutavate seifide valik on tõesti väga lai ja igasse detali süvenemine ei ole kerge. Seega on seifidega kauplevad veebilehed võtnud kasutusele erinevad grupeerimis- ja filtreerimisseaded, lihtsa otsingu ja võrdlusvõimalused teiste seifidega. Kõik need tööriistad (leiate need ka Safforti koduleheküljelt) aitavad teil otsingut kitsendada sadadest või ka tuhandetest saadaolevatest toodetest mõneteistkümnele või mõnele tootele, mille hulgast on juba lihtne kõige paremini sobiv seif välja valida..

Millise lukuga seif valida?

Kõige populaarsemad seifilukud ja soovitused:
 • Elektroonilise lukuga seifid. Eelised: turvalisus ja fakt, et võtit pole vaja kaasas kanda. Puudused: iga paari aasta tagant tuleb patareisid vahetada ning seif ise maksab rohkem. Elektroonilise lukuga seife soovitatakse kõige rohkem.
 • Võtmega seifilukk on kõige sagedasem valik. Eelised: kõrge turvalisusaste ja hea hind. Puudused: suur ja lihtsalt kopeeritav võti, mida tuleb kaasas kanda. Ei soovita.
 • Võtmeluku ja mehaanilise koodilukuga seifid. Eelised: turvalisus ja täiendav koodikombinatsioon, tänu millele ei ole vaja alati võtit kaasas kanda. Soovitame.
 • Mehaanilise koodilukuga seifid. Eelised: turvalisus ja fakt, et võtit pole vaja kaasas kanda. Puudused: keeruline kasutada. Ei soovita.
 • Biomeetrilise lukuga seifid (sõrmejälje skannimine). Eelised: pole vaja võtit kaasas kanda. Puudused: biomeetriliste seifilukkude ebaturvalisus ja keeruline kasutamine. Ei soovita.
 • Tavalise võtmelukuga seifid. See on odav, kuid väga ebaturvaline valik. Ei soovita.

Selgitus turvasertifikaatide kohta

Peaaegu kõik paremad seifid on teatud standardite alusel sertifitseeritud ning sertifikaat näitab, missugusele turva-/tulekindlusastmele (-klassile) seif vastavalt antud standardile vastab.
Sertifitseeritud seifide turvastandardid:
 • EN 14450: selle standardi alla kuuluvad nn seifikapid. Enamasti sertifitseeritakse selle standardi alusel tavalisi olmetingimustes kasutatavaid seife, kuid olemas on ka väga turvalisi seife, mis on sertifitseeritud vastavalt sertifikaadile EN 14450. Turvaklassid: S1 ja S2 (S2 on neist kahest turvalisem).
 • EN 1143-1: selle standardi alla kuuluvad seifid, rahaautomaatide seifid, hoiukambrite uksed ja hoiukambrid. EN 1143-1 on peamine ja kõige olulisem Euroopa standard, mille järgi seife klassifitseeritakse ning mis hõlmab ka kõige turvalisemaid seife. Turvaklassid: 0, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. Seifi lukk valitakse selle järgi, et see võimaldab seifil vastavalt turvastandardi nõuetele teatud turvaklassi saavutada. Sellegipoolest viitavad seifide tootjad lisaks tihti ka seifiluku turvaklassile, et seifi turvalisuse taset rohkem rõhutada.
 
Seifiluku turvalisusstandardid:
 • EN 1300 – see standard on “kõrge turvalisusega lukkude klassifikatsioon nende vastupidavuse järgi autoriseerimata avamisele” Turvalisusklassid: A, B, C (C on kõige kõrgem) Tavaliselt paigaldatakse EN 1300 A lukud seifidesse, mille turvalisusklass on vastavalt EN 1143-1 standardile 2, EN 1300 klass B seifidele, mille turvalisusklass on vastavalt EN 1143 standarditele 3-5 ja EN 1300 klassi C lukud seifidele, mille klass on vastavalt standardile EN 1143-1 klass 6-13.
Seifide ei kaitse ainult varguse eest, vaid ka tule eest. Tulekindlad seifid on loodud kaitsma paberit ja arvuti meediat, need on absoluutselt teistsugused seifid, sest paberi kriitiline temperatuur on 177 kraadi ja mälukandjate oma 52 kraadi. Tulekindluse standardid on sertifitseeritud vastavalt nendele standarditele:
 • EN 15659 - see standard klassifitseerib “salvestusseadmete tulekindluse väikestele tulekahjudele” ja näitab nende võimekust kaitsta tule eest paberit. Määratletud on kaks vastupidavusklassi: LFS 30 P ja LFS 60 P (vastavalt 30 min ja 60 min kaitset).
 • EN 1047-1 –see standard klassifitseerib “usaldusväärse kaitsega seadmete tulekindluse” ning määrab paberi, andmekandjate ja flopiketaste kaitse tule vastu. Klassid: S 60 ja S 120 (vastavalt 60 min ja 120 min kaitset). Kaitstavate esemete tüüp: Täht P tähendab paberi kaitset (näiteks, S 60 P, D tähendab andmekandjate kaitset (näiteks, S 60 D), DIS tähendab flopiketaste kaitset (näiteks, S 60 DIS). S 60 P/DIS tähendab, et seifi sertifikaat kinnitab, et seif kaitseb selles hoiustatavaid pabereid ja flopikettaid 60 minutit.
 • NT FIRE 017 - see rootsi standard klassifitseerib ja määrab paberi, andmekandjate ja flopiketaste tulevastase kaitse rahakambrites. Klassid: 60, 90 ja 120 vastavalt 60 min, 90 min ja 120 min kaitset) Kaitstavate esemete tüüp: Paber tähendab paberi kaitset (näiteks, NT FIRE 017 - 60 “Paper“),Data tähendab andmekandjate kaitset (näiteks, NT FIRE 017 – 60 Data), Diskett” tähendab flopiketaste kaitset (näiteks, NT FIRE 017 – 60 “Diskette“). Lisaks on muudes riikides seifide sertifitseerimiseks olemas veel standardeid, näiteks sellised nagu VDS, V.D.M.A. Saksamaal, UL Suurbritannias, on mõnedes muudes riikides absoluutselt tähtsusetud ja kaheldavad. Siiski, need on palju ebatavalisemad ning meie arvates enamik seife, millel on standarditele vastavad sertifikaadid, siin mainitud, nii et neid on palju kergem üksteisega võrrelda. Mida teha kui olete unustanud elektroonilise seifiluku koodi? Elektroonilise seifiluku kood on unikaalne ning seda on võimatu ilma seifi avamata muuta. Tootjal ei ole samuti sellisteks juhtudeks “salajast” koodi, sest seifi turvalisus väheneks siis. Me soovitame teil koodi üles kirjutada ja/või kui seifil on võimalus programmeerida kaks erinevat koodi, kasutada neid, ning hoida informatsiooni ohutus kohas, näiteks tööl. Siis saate te koodi unustamise korral kasutada teist koodi. Siiski, kui pole võimalusi koodi meelde jätta ning lukul ei ole täiendavat avamisvõimalust mehhaanilise võtmega, on ainus viis selle probleemi lahendamiseks helistada Hädaavamise Teenusele, kes tegeleb seifide hädaavamisega, nt puurimine või selle lahti lõikamine.

Mida teha, kui olete unustanud seifi lukukoodi?

Elektroonilise seifiluku kood on samasugune nagu mehhaanilise luku võti – kui see unustatakse (sama nagu kaotataks võti); peab seifi avama hädaabi korras. Olenevalt seifist võib see olla väga keeruline ja kallis protseduur ning sellistes olukordades kahjustab see tihti seifi või vähemalt selle ust. Seega, pärast elektroonilise lukuga seifi ostmist ja tehasekoodi asendamist enda valitud koodiga soovitame me teil koodi hoida kusagil mujal, mitte vaid ühes kohas. Loodud on spetsiaalseid nutitelefonidele ja arvutitele mõeldud rakendusi, kus te saate hoida erinevaid pin koode, samuti aga ka seifiluku koode. Lihtsam viis on hoida üleskirjutatud koodi mujal kui seifis, näiteks, kui seif on kodus, hoidke koodi kontoris, sugulaste juures jne. Kui te olete seifiluku koodi unustanud peate te kontakteeruma hädaavamise spetsialistidega, kelle me teil leida aitame.

Mida teha, kui seifi patarei on tühi ning seifi elektrooniline lukk ei avane?

Sellisteks olukordadeks on elektroonilise lukuga seifidel tavaliselt võimalus välise toiteallika ühendamiseks:
 • Krooni asetamine teatud kohale otse seifi uksel, mõnedel seifitootjatel on selline väga mugav võimalus olemas.
 • Seifiga kaasas oleva kaabli kasutamine, mille peaks ühendame väljastpoolt seifi luku külge ning selle teise otsa peaks asetama krooni või patareid. Tähelepanu: juhul, kui seifi müüakse koos välise toiteallika ühendamiseks vajaliku kaabliga, ei tohiks seda hoida seifi sees. Kui te kaablit ei leia, või unustasite selle seifi sisse, võtke ühendust seifi müüjaga ning teile antakse lisakaabel. Pärast välise toiteallika ühendamist avatakse seif valides elektroonilise luku koodi. Pärast seifi avamist peate te selles olevad tühjad patareid asendama.

Seifi hädaavamine

Olukorras, kus oled seifivõtme või selle koodi kaotanud, on ainuke viis seifi avada läbi lukuabi. Soovitame tungivalt, et kasutad sellistel juhtudel ainult professionaalide abi. Reeglina avavad nad seifi viisil, kus nende tegevusel on minimaalne kahju seifile ja selle sisule. Mõnedel olukordadel saab seifi hiljem ka edasi kasutada - näiteks piisab ukse/luku vahetamisest. Eriti turvaliste seifide avamine võib võtta väga kaua aega, mistõttu on tegemist pigem kalli teenusega. Enne, kui lubad spetsialistil seifi avama hakata, veendu, et ta on usaldusväärne inimene ning et tal on kaasas dokument või ametimärk, mis kinnitab, et ta tohib sellist teenust osutada.

Kuidas toimub seifi tagastamine, kui see teile ei sobi?

Juhul, kui ostetud seif ei vasta teie ootustele või see ei sobi teile, saate te selle turvaliselt tagastada. Pärast seifi tagastamist maksab Saffort seifi eest makstud summa teile tagasi. Kõik, mida me palume, on see, et te tagastaksite ostetud seifi originaalpakendis.
Seifi tagastamiseks on vaja täita spetsiaalne seifi tagastamisvorm. Seifi on võimalik tagastada 30 päeva jooksul alates selle kättesaamisest. Seifil ei tohi olla füüsilisi vigastusi (värvikahjustusi jms) ning sel peab olema säilinud kaubanduslik välimus. Lisaks on kindlasti vajalik see, et seif tagastatakse selle originaalpakendis. Olenevalt asjaoludest jäävad seifi tagastamisega seonduvad kulutused kas kliendi või müüja (Safforti) kanda. Rohkem infot selle kohta leiate meie Ostutingimustest. Pärast tagastatud toodete kättesaamist kontrollitakse neid saffort.ee esindajate poolt (tavaliselt võtab see pärast saadetise saabumist aega 3-4 päeva). Pärast seifi kontrollimist ja veendumist, et see on heas müügikorras, kanname teile raha tagasi.

Millised on nõuded seifile, milles hoiustatakse lahingurelva (seina paksus, lukk jne.)?

Seifi seinad ei tohiks olla õhemad kui 3 millimeetrit ning peaks olema lukustatud usaldusväärse seesmise tasapinnalise või kodeeritud lukuga, kindlustatud metallkapi (seifi) sees, et sellisel viisil kaitsta toodet väliste mehhaaniliste mõjutuste eest (väljaspool metallkapi (seifi) ust on ainult võtme lukku sisestamiseks mõeldud auk). See nõue ei kehti metallkappidele (seifidele), mis vastavad kehtivale Euroopa Liidu standardile EN 1143-1 seifidest ja rahakambri ustest või standardi EN-14450 nõuetele S1 ja S2 klassi metallkappidele.

Garantii

Seifidel on alates müügihetkest 2 aastane garantii. Mõne seifi jaoks võib garantii olla pikem, nii et vaadake eseme kirjeldust.

Kas ma saan osta järelmaksuga?

ESTO järelmaksu on kiireim ja mugavaim makselahendus, mis võimaldab paika panna maksegraafiku enda valitud perioodiks. Järelmaksu kinnitamise otsuse teeb ESTO süsteem reaalajas ning aitab ostu sooritada vähem kui 60 sekundiga. Lisa endale vajalikud kaubad ostukorvi, kinnita tellimus ja vali ESTO järelmaksu. Ostu kinnitamisel vali soovitud periood, kuumakse suurus ja läbi mugav digiregistreerimine Smart ID, eParaksti või internetipanga kaudu. ESTO järelmaksu tasu on kõigile Eesti kodanikele vanuses 18-70 aastat.
Juriidilistele isikutele saab ESTO järelmaksu teostada ka kiiresti ja mugavalt.