PROFESSIONAALNE NÕUANNE

Korduma kippuvad küsimused:

 

Mille kaitsmiseks on seif mõeldud?

Seifis kaitstakse tavaliselt:

Passid, isikut tõendavad dokumendid, sünnitunnistused;
• Dokumendid, lepingud, kodufailid;
• Raha, maksekaardid;
• Arvutid ja muud kallid seadmed;
• Meedia ja fotod;
• Juveelid;
• Kellad;
• Võtmed, ligipääsukaardid;
• Kalleid fotosid;
• Templid;
• Muid väärtesemeid (mitte vaid rahalises plaanis).

Kuidas valida kõige sobivamat seifi?

Kui te tahate valida kõige sobivamat seifi, peaksite te kõigepealt vastama nendele küsimustele:

Mida te kavatsete seifis hoida? Olenevalt sellest valime me seifi turvalisus- ja tulele vastupidavusastme ning suuruse;
• Mis suurusega seife te vajate? Soovitatav on valida suurem seif, kui alguses vajalik tundub;
• Mis on seifi turvalisusaste? Mida hinnalisemaid/kallimaid esemeid seifis hoitakse, seda suurema turvalisusastme me valime;
• Seifi vastupidavus tulele? Kas kaitse tule vastu on vajalik? Mida te tahate tule eest kaitsta: dokumente või meediat?
• Mida te tahate tule eest kaitsta: dokumente või meediat? Selle järgi valime me kas vabalt seisva, seina- või põrandaseifi;
• Seifi luku tüüp? Te saate vastavalt inimese soovidele ja võimalustele valida erinevate seifi lukutüüpide vahel.
Pärast nendele küsimustele vastamist on kerge seifi valida. Tänapäeva kaubanduses leiate te palju seife. Iga seifi tundma õppimine ei ole lihtne. Seega on seifidega kauplevad veebileheküljed viimistlenud selge grupeerimise, filtreerimise, lihtsa otsingu ja võrdlusvalikud teiste seifidega. Kõik need tööriistad (te leiate need Safforti koduleheküljelt) aitavad teil piirata valiku mõnesaja või tuhandete võimalike valikute vahelt tosinale või mõnele tootele, mille hulgast on kerge valida, milline seif teile kõige paremini sobib.

Milline lukk peaks seifil olema?

Kõige populaarsemad seifilukud ja soovitused:

Elektroonilise lukuga seifid. Eelised – turvalisus ja fakt, et te ei pea võtit kaasas kandma. Puudused – iga paari aasta tagant on vajalik patareivahetus ning seif maksab rohkem. Seda seifilukku soovitatakse kõige rohkem.
• Kõige sagedamini kasutatav seifilukk on võtmega seifilukk. Eelised – kõrge turvalisusaste ja hea hind. Puudused – suur ja lihtsasti kopeeritav võti, mida on vajalik kaasas kanda. Me ei soovita.
• Seife, millel on võtmega seifilukk või mehhaaniline koodilukk. Eelised - turvalisus ja täiendav koodikombinatsioon, seega ei pea te võtit kaasas kandma. Me soovitame.
• Mehhaanilise koodilukuga seifid. Eelised – turvalisus ja fakt, et te ei pea võtit kaasas kandma. Puudused – väga keeruline kasutada. Me ei soovita.
• Biomeetrilise lukuga seifid (sõrmejälje skanneerimine). • Biomeetrilise lukuga seifid (sõrmejälje skanneerimine). • Biomeetrilise lukuga seifid (sõrmejälje skanneerimine). Me ei soovita.
• Võtmelukuga seifid. See on odav, kuid väga ebaturvaline valik. Me ei soovita.

Selgitus turvalisussertifikaatide kohta

Peaaegu kõik paremad seifid on sertifitseeritud vastavalt teatud standarditele ning sertifikaat näitab, milline seifi turvalisus/tulele vastupidavustase (klass) sellele standardile vastab.

Turvalisusstandardid vastavalt sertifitseeritud seifidele:

EN 14450 – see standard klassifitseerib “seifikapid”. See standard sertifitseerib majapidamisseifid, kuid olemas on ka väga turvalisi seife, mis on sertifitseeritud vastavalt sertifikaadile EN 14450. Turvalisusklassid: S1 ja S2 (S2 on turvalisem)
• EN 1143-1 – see standard klassifitseerib “seifid, rahaautomaadi seifid, rahakambri uksed ja rahakambrid”. EN 1143-1 –põhiline ja kõige olulisem Euroopa standard, mille järgi on klassifitseeritud seifid, mis hõlmavad ka kõige turvalisemaid seife. Turvalisusklassid: 0, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.
Seifil kasutatav lukk valitakse selle järgi, mis lubab sel üldiselt saavutada vastavalt seifistandardi nõuetele teatud turvalisusklassi. Sellegipoolest viitavad seifide tootjad lisaks tihti seifiluku turvalisusklassile, et seifi turvalisustaset rohkem rõhutada.

Seifiluku turvalisusstandardid:

EN 1300 – see standard on “kõrge turvalisusega lukkude klassifikatsioon nende vastupidavuse järgi autoriseerimata avamisele” Turvalisusklassid: A, B, C (C on kõige kõrgem) Tavaliselt paigaldatakse EN 1300 A lukud seifidesse, mille turvalisusklass on vastavalt EN 1143-1 standardile 2, EN 1300 klass B seifidele, mille turvalisusklass on vastavalt EN 1143 standarditele 3-5 ja EN 1300 klassi C lukud seifidele, mille klass on vastavalt standardile EN 1143-1 klass 6-13.

Seifide ei kaitse ainult varguse eest, vaid ka tule eest. Tulekindlad seifid on loodud kaitsma paberit ja arvuti meediat, need on absoluutselt teistsugused seifid, sest paberi kriitiline temperatuur on 177 kraadi ja mälukandjate oma 52 kraadi. Tulekindluse standardid on sertifitseeritud vastavalt nendele standarditele:

EN 15659 - see standard klassifitseerib “salvestusseadmete tulekindluse väikestele tulekahjudele” ja näitab nende võimekust kaitsta tule eest paberit. Määratletud on kaks vastupidavusklassi: LFS 30 P ja LFS 60 P (vastavalt 30 min ja 60 min kaitset).
• EN 1047-1 –see standard klassifitseerib “usaldusväärse kaitsega seadmete tulekindluse” ning määrab paberi, andmekandjate ja flopiketaste kaitse tule vastu. Klassid: S 60 ja S 120 (vastavalt 60 min ja 120 min kaitset). Kaitstavate esemete tüüp: Täht P tähendab paberi kaitset (näiteks, S 60 P, D tähendab andmekandjate kaitset (näiteks, S 60 D), DIS tähendab flopiketaste kaitset (näiteks, S 60 DIS). S 60 P/DIS tähendab, et seifi sertifikaat kinnitab, et seif kaitseb selles hoiustatavaid pabereid ja flopikettaid 60 minutit.
• NT FIRE 017 - see rootsi standard klassifitseerib ja määrab paberi, andmekandjate ja flopiketaste tulevastase kaitse rahakambrites. Klassid: 60, 90 ja 120 vastavalt 60 min, 90 min ja 120 min kaitset) Kaitstavate esemete tüüp: Paber tähendab paberi kaitset (näiteks, NT FIRE 017 - 60 “Paper“),Data tähendab andmekandjate kaitset (näiteks, NT FIRE 017 – 60 Data), Diskett” tähendab flopiketaste kaitset (näiteks, NT FIRE 017 – 60 “Diskette“).
Lisaks on muudes riikides seifide sertifitseerimiseks olemas veel standardeid, näiteks sellised nagu VDS, V.D.M.A. Saksamaal, UL Suurbritannias, on mõnedes muudes riikides absoluutselt tähtsusetud ja kaheldavad. Siiski, need on palju ebatavalisemad ning meie arvates enamik seife, millel on standarditele vastavad sertifikaadid, siin mainitud, nii et neid on palju kergem üksteisega võrrelda.
Mida teha kui olete unustanud elektroonilise seifiluku koodi?
Elektroonilise seifiluku kood on unikaalne ning seda on võimatu ilma seifi avamata muuta. Tootjal ei ole samuti sellisteks juhtudeks “salajast” koodi, sest seifi turvalisus väheneks siis. Me soovitame teil koodi üles kirjutada ja/või kui seifil on võimalus programmeerida kaks erinevat koodi, kasutada neid, ning hoida informatsiooni ohutus kohas, näiteks tööl. Siis saate te koodi unustamise korral kasutada teist koodi. Siiski, kui pole võimalusi koodi meelde jätta ning lukul ei ole täiendavat avamisvõimalust mehhaanilise võtmega, on ainus viis selle probleemi lahendamiseks helistada Hädaavamise Teenusele, kes tegeleb seifide hädaavamisega, nt puurimine või selle lahti lõikamine.

Nõuanded, mida teha pärast seifiluku koodi unustamist seifi lõhkumise vältimiseks.

Elektroonilise seifiluku kood on samasugune nagu mehhaanilise luku võti – kui see unustatakse (sama nagu kaotataks võti); peab seifi avama hädaabi korras. Olenevalt seifist võib see olla väga keeruline ja kallis protseduur ning sellistes olukordades kahjustab see tihti seifi või vähemalt selle ust. Seega, pärast elektroonilise lukuga seifi ostmist ja tehasekoodi asendamist enda valitud koodiga soovitame me teil koodi hoida kusagil mujal, mitte vaid ühes kohas. Loodud on spetsiaalseid nutitelefonidele ja arvutitele mõeldud rakendusi, kus te saate hoida erinevaid pin koode, samuti aga ka seifiluku koode. Lihtsam viis on hoida üleskirjutatud koodi mujal kui seifis, näiteks, kui seif on kodus, hoidke koodi kontoris, sugulaste juures jne. Kui te olete seifiluku koodi unustanud peate te kontakteeruma hädaavamise spetsialistidega, kelle me teil leida aitame.

Mida teha kui patarei on tühi ja seifi elektrooniline lukk ei ole enam aktiivne?

Kui seifi patareid on tühjad, on elektroonilise lukuga seifidel tavaliselt üks kahest valikust välise toiteallika ühendamiseks:

Krooni asetamine teatud kohale otse seifi uksel, mõnedel seifitootjatel on selline väga mugav võimalus olemas.
• Seifiga kaasas oleva kaabli kasutamine, mille peaks ühendame väljastpoolt seifi luku külge ning selle teise otsa peaks asetama krooni või patareid. Tähelepanu: juhul, kui seifi müüakse koos välise toiteallika ühendamiseks vajaliku kaabliga, ei tohiks seda hoida seifi sees. Kui te kaablit ei leia, või unustasite selle seifi sisse, võtke ühendust seifi müüjaga ning teile antakse lisakaabel.
Pärast välise toiteallika ühendamist avatakse seif valides elektroonilise luku koodi. Pärast seifi avamist peate te selles olevad tühjad patareid asendama.

Seifi hädaavamine

EOlukorras, kus te olete seifivõtme kaotanud ning teil teist ei ole, või te ei mäleta mehhaanilise või elektroonilise luku koodi, peaks seifi avama hädaavamisega. Me soovitame teil kutsuda selliste probleemidega tegelevad professionaalid. Nad avavad sellises olukorras seifi võimalike minimaalsete kahjudega seifile ning võimalik, et pärast sellist tööd ei pea seifi minema viskama (see tähendab, et seifi ei lõigata lahti), vaid piisav ainult luku vahetamisest. Eriti turvaliste seifide avamine võib võtta palju aega, varustust ning pingutust, seega on see kallis. Enne, kui lubate spetsialistil seifi avamiseks hädaavamist kasutada, veenduge, et see on usaldusväärne inimene ning et tal on kaasas dokument või ametimärk, mis kinnitab, et ta tohib sellist teenust osutada.

Kuidas raha tagasi saada, kui seif teile ei sobi?

Kui te ei ole mistahes põhjustel soetatud seifiga rahul, saate te selle turvaliselt tagastada. Saffort tagastab kogu seifi eest makstud raha ning katab ka tagastamiseks läinud transpordikulud. Kõik mida me palume, on see, et te tagastaksite ostetud seifi originaalpakendis ning pärast veendumist, et see on heas müügikorras. Kui te tahate seifi tagastada, siis täitke palun seifi tagastamisvorm. Te saate seifi tagastada 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Seif peab olema sellises müügikorras nagu te selle saite ning originaalpakendis. Teil ei paluta turvalise tagastuse eest tasuda transpordikulusid. Kui seifi kaal on rohkem kui 30 kg, peab klient maksma seifi mahalaadimiskohta kandmise eest või korraldab kohaletoimetamise ise. Pärast tagastatud toodete kättesaamist kontrollitakse neid saffort.ee esindajate poolt (tavaliselt võtab see pärast saadetise saabumist 3-4 päeva). Pärast inspektsiooni algatatakse tagastusprotseduur; raha kantakse teie poolt toodud kontole.

Millised on nõuded seifile, milles hoiustatakse lahingurelva (seina paksus, lukk jne.)?

Seifi seinad ei tohiks olla õhemad kui 3 millimeetrit ning peaks olema lukustatud usaldusväärse seesmise tasapinnalise või kodeeritud lukuga, kindlustatud metallkapi (seifi) sees, et sellisel viisil kaitsta toodet väliste mehhaaniliste mõjutuste eest (väljaspool metallkapi (seifi) ust on ainult võtme lukku sisestamiseks mõeldud auk). See nõue ei kehti metallkappidele (seifidele), mis vastavad kehtivale Euroopa Liidu standardile EN 1143-1 seifidest ja rahakambri ustest või standardi EN-14450 nõuetele S1 ja S2 klassi metallkappidele.

Garantii

Seifidel on alates müügihetkest 2 aastane garantii. Mõne seifi jaoks võib garantii olla pikem, nii et vaadake eseme kirjeldust.

Kas toodet on võimalik liisida?

Jah, te peate külastama Safforti esindajat ning sõlmima liisimislepingu. Liisimislepingut ei saa sõlmida elektroonselt.

 

Millised on nõuded seifile, milles hoiustatakse lahingurelva (seina paksus, lukk jne.)?

2012-12-06

 

Eesti Vabariigi alaliste elanike koht B, C ja D kategooria relvadele ning nende laskemoonale peab vastama järgnevatele nõuetele:
1. Mitte rohkem kui 5 kategooriale B või kategooriale C vastavat relva, mis on määratletud Relvade- ja Laskemoonaseaduse (edaspidi – Seadus) Artikli 5 paragraafidega 1 – 4, ning nende laskemoona peaks hoidma:
1.1. elukohas;
1.2. Metallkapis (seifis), mis on paigaldatud põranda või seina sisse ning mis vastavad Euroopa Liidus kehtivale seife ja rahakambreid puudutava standardi EN 1143-1 nõuetele ning EN-14450 standardile, mis puudutab S1 ja S2 klassi metallkappe, või metallkapis, mis on paigaldatud põranda või seina sisse ning mille seinad ei ole õhemad kui 3 millimeetrit ja mis on lukustatud usaldusväärse seesmise tasapinnalise või kodeeritud lukuga ning mis on paigutatud metallkapi (seifi) sisse viisil, mis kaitseb seda väliste mehhaaniliste mõjutuste eest (metallkapi (seifi) välisuksel on ainult võtme lukuauk). See nõue relvade hoiustamiseks vajalikule kohale kehtib alates 1. jaanuarist 2012. Metallkappides (seifides), kus hoitakse ainult relvi ja mis on paigaldatud varem kui 1. jaanuar 2012, peab olema sisemine lukk;
2. Rohkem kui 5 relva, kuid mitte rohkem kui 12, mis kuuluvad B või C kategooriasse ning mis on määratletud Seaduse Artikli 5 paragraafidega 1 – 4 ning nende laskemoona peaks hoidma:
2.1. Elukohas, kuhu on paigaldatud turvasüsteem. Turvasüsteem on soovitatav paigaldada muudele territooriumitele, kuhu on võimalik ligi pääseda ning kus omanikku SMS-i või muul teel teavitatakse, kui relvad või laskemoon varguse kätte langevad;
2.2. Metallkapis (seifis), mis on paigaldatud põranda või seina sisse ning mis vastavad Euroopa Liidus kehtivale seife ja rahakambreid puudutava standardi EN 1143-1 nõuetele ning EN-14450 standardile, mis puudutab S1 ja S2 klassi metallkappe, või metallkapis, mis on paigaldatud põranda või seina sisse ning mille seinad ei ole õhemad kui 3 millimeetrit ja mis on lukustatud usaldusväärse seesmise tasapinnalise või kodeeritud lukuga ning mis on paigutatud metallkapi (seifi) sisse viisil, mis kaitseb seda väliste mehhaaniliste mõjutuste eest (metallkapi (seifi) välisuksel on ainult võtme lukuauk).
3. Rohkem kui 12 relva, mis vastavad mistahes B või C kategooriale, mis on määratletud Seaduse Artikli 5 paragraafides 1 – 4 ning nende laskemoona peaks hoidma:
3.1. Elukohas, kuhu on vähemalt ühte turvasektorisse paigaldatud vargaalarm. Soovitatav on vargaalarm paigaldada muudele territooriumitele, kuhu on võimalik ligi pääseda ning kus on olemas metallkapp (seif);
3.2. metallkapis (seifis)
3.2.1. Mille seinad ei tohi olla õhemad kui 3 millimeetrit ning mis on lukustatud usaldusväärse seesmise tasapinnalise või kodeeritud lukuga, mis on metallkapis (seifis) viisil, mis kaitseb seda mistahes väliste mehhaaniliste mõjutuste eest (metallkapi (seifi) välisuksel on ainult võtme lukuauk). Nõuded ei kehti metallkappidele (seifidele), mis vastab Euroopa Liidus kehtivale standardile EN 1143-1 seifidele ja rahakambri ustele või klassi S1 või S2 metallkappide standardi EN-14450 nõuetele.
3.2.2. Mis on seesmiselt kinnitatud metallklambritega, mille diameeter on vähemalt 8 millimeetrit või, nagu on tootja poolt ette nähtud, ehitistes, mis on valmistatud mittepoorsest materjalist (raudbetoon, telliskivi), sellisel viisil ei ole metallkappi (seifi) ilma avamata võimalik koost võtta. Kui metallkabinet (seif) on paigutatud ehitisse, mis on valmistatud poorsest materjalist või puust, on vajalik kabineti (seifi) fikseerimiseks kasutada ankurdusmassi (ankur). Kinnituskruvidele ligi pääsemiseks ja nende kahjustamiseks ning metallist või hüdrauliliste tööriistade kinnitamiseks seifi mehhaniliseks eemaldamiseks kinnitusaluselt on vajalik, et seina ja metallkapi (seifi) vahel ei oleks tühja ruumi;
4. Kategooria C ja D relvi ning nende laskemoona, mis on määratletud Seaduse Artikli 5 paragraafides 5 – 8 peab hoidma nii, et kõrvalised isikud ei pääseks neile ligi.
5. Metallkappide (seifide) paigaldamine ei ole vajalik kui nende suuruse tõttu pole neid võimalik territooriumilt eemaldada, või kui nende kaal ületab 300 kg. Metallkappide (seifide) või uste võtmeid on keelatud hoida territooriumil, kus relvi hoiustatakse nähtavas ning kergesti ligipääsetavates kohtades ning keelatud on anda võtmeid teistele inimestele, kes on samuti relvakasutajad, kui relvi hoitakse seifides või ruumis, mida pole kasutajale antud. Relvaomanik on vastutav metallkapi (seifi) paigaldamise ja luku usaldusväärsuses eest.