Kuidas valida seifi?
Mida kavatsete seifis hoida?
Vastavalt sellele, mida kavatsete seifis hoida, valige Teile sobiva seifi mõõtmed, tüüp, lukk ja turvalisuse tase.
Millise suurusega seif Teile sobib?
Üldine reegel oleks selline – kui võimalik, siis kindlasti valige esialgsest plaanitust natuke suurema mõõtmetega seif.
Milline peaks olema seifi turvatase?
Seif kaitseb mitte ainult varguste eest, vaid ka tulekahju eest. Mida väärtuslikumad on Teie seifis hoitavad esemed, seda turvalisem seif tuleb valida.
Kuhu seif paigaldada?
Paigalduskohast sõltuvalt on kolm põhilist seifi tüüpi: vabalt seisvad, seina või põranda külge kinnitatavad seifid.
Milline lukk valida?
Populaarsed on võtmetega, mehaanilise koodilukuga ja elektroonilise lukuga seifid, samuti mitme erineva lukuga seifid. Kaasaegne parim lahendus - elektrooniline seifilukk.
Safforti valikujuht

Ostutingimused ja reeglid

1. ÜLDISED SÄTTED

1.1 Need ostu- ja müügireeglid (edaspidi – reeglid) määravad õigused, kohustused ja vastutuse inimese vahel, kes soetab tooted e-poest ww.saffort.ee (edaspidi – Ostja) ja UAB SAFFORT NORTHERN EUROPE (edaspidi – Müüja) vahel, kui Ostja ostab tooted e-poest. Toodete e-poest ostmisel nõustub Ostja nende Reeglite rakendumisega.
1.2. Müüjale jääb õigus Reegleid vastavalt seadusandluse nõuetele mistahes ajal muuta, parandada või täiendada.

2. OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISE HETK

2.1. Ostu-müügilepingut Ostja ja Müüja vahel peetakse sõlmituks alates sellest, kui Ostja vormistab e-poes ostukäru, on ära toonud kohaletoimetamise aadressi, valinud makseviisi ning tutvunud nende Reeglitega, vajutanud kinnitusnuppu, on oma tellimuse esitanud ja kinnitanud ning on kuni kõigi selle lepingu alla käivate kohususte täitmiseni seadusjõuline. Kui Ostja kõigi või osa reeglitega ei nõustu, siis ta tellimust ei esita.

3. OSTJA ÕIGUSED

3.1. Ostjal on vastavalt nendele reeglitele ja Eesti Vabariigi seadusandlusele õigus e-poest tooteid osta.
3.2. Ostjal on ilma mistahes põhjuseta õigus Müüjaga e-poes sõlmitud lepingust taganeda (välja arvatud erandjuhtudel, mis on toodud selles jaotuses), teavitades Müüjat 30 päeva jooksul alates toote kohaletoimetamiskuupäevast.
3.3. Ostja õigus Müüjaga e-poes sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda ei kehti järgnevatele lepingutele:
3.3.1. Toodetud või lõpetatud toodete lepingute jaoks, millel on spetsiifilised tarbijaviited, mis ei ole eelnevalt valmistatud ega lõpetatud ning mida toodetakse vastavalt tarbija isiklikule soovile.
3.3.2. Toodete lepingute jaoks, mis on tellitud vastavalt tarbija eritellimusele, nt tooted, mida ei ole Müüja laos (kõik tooted, mille kohaletoimetamis tähtaeg ületab 2 tööpäeva) ja mis toimetatakse kohale ainult Ostja eritellimuse korral.
3.4. Ostjal on õigus toode Müüjale tagastada ning saada toote eest tagasi vahendid täies mahus, kui:
3.4.1. Kui kohaletoimetamise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 30 päeva.
3.4.2. Toode ei ole kahjustunud ning see ei ole muul moel väliste faktorite poolt mõjutada saanud.
3.4.3. Toode tagastatakse originaalpakendis, millega see Ostjale toimetati.
3.5. Pärast toote tagastamise otsust peab Ostja täitma vabas vormis toote tagastamise vormi, kus peaksid olema ära toodud tema isiklikud andmed – nimi, perekonnanimi, aadress, tellimuse number ja põhjus toote tagastamiseks ning Müüjale esitamiseks.
3.6. Tasuta tagastuse korral korraldab Ostja toodete kohaletoimetamise Müüjale ning kannab ise sellega seotud kulud.
3.7. Tasuta tagastuse korral raha lisateenuste eest (kohaletoimetamine, spetsialistile helistamine jne.) Ostjale ei tagastata.
3.8. Pärast Müüjale tagastamist viiakse 15 kalendripäeva jooksul läbi toote inspektsioon ning määratakse, kas toode vastab Tasuta Tagastuse nõuetele. Kui Müüja kinnitab, et toode ei ole kahjustunud ning vastab tasuta tagastuse nõuetele tagastatakse toote eest makstud raha Ostjale 15 kalendripäeva jooksul alates kontrolli kuupäevast.
3.9. Kui tagastatakse vale ja/või madalakvaliteediline toode, kohustub Müüja selliseid tooteid vastu võtma või asendama neid analoogsete, sobivate toodetega, või, Ostja soovi korral tagastama toodete eest tasutud raha.

4. OSTJA KOHUSTUSED

4.1. Ostja peab maksma toote ja selle kohaletoimetamise eest ning samuti tasuma muud maksed (kui neile on lepingus viidatud) ja tellitud tooted vastu võtma. Ostjal on võimalik toodete eest maksta mitmel viisil: kasutades oma internetipanka, mille link on olemas e-poes (juhul kui Müüja on Ostja pangaga vastava lepingu sõlminud); sooritades makse vastavalt eelmakse arvele; sõlmides liisingulepingu; makstes müügisaalides kogusumma sularahas; samuti on Ostjal võimalik toodete eest maksta sularahas või krediitkaardiga (American Express kaartidega maksta ei saa) nende kohaletoimetamise ajal kullerile, see meetod on kehtiv vaid standardsetele seifidele, mida hoiustatakse ladudes ning ei kehti toodete puhul, mis toodetakse vastavalt Ostja tellimusele.
4.2. Kui Kliendi poolt registreerimisel toodud andmed on muutunud, peab Ostja neid koheselt uuendama.
4.3. Ostja peab maksekorralduse Ostja internetipangas kinnitama, mille jaoks on e-poes olemas link (juhul, kui Müüja on Ostja pangaga vastava lepingu sõlminud) või tegema makse muus pangas. Kui Ostja maksab toodete eest eelmakse arve alusel, peab ta makse sooritama enne eelmakse arve aegumist. Kui Ostjal ei õnnestu arvet enne määratud aega tasuda, ei kinnita maksekorraldust või ei saada Müüjale tehtud makse kohta e-maili teel eraldi teavitust, on Müüjal õigus pidada Ostjat ostu-müügilepingust taganenuks ning tellimus tühistada.
4.4. Pärast toote ostmist peab ostja järgima kõiki Müüjapoolseid metodoloogilisi juhendeid ning kasutama toodet vastavalt olemasolevatele kasutusjuhistele. Muul juhul ei ole Müüja vastutav toote tööhäirete ning turvalisusastme eest ega taga mingit Tootjapoolset garantiid.
4.5. Ostja peab järgima muid nõudmisi, mis on määratletud Reeglites ja Eesti Vabariigi seadusandluses.

5. MÜÜJA ÕIGUSED

5.1. Kui Ostja üritab kahjustada e-poe tööd või stabiilset opereerimist võib Müüja ilma mistahes etteteavitusteta piirata, keelata (lõpetada) kliendi ligipääsu e-poele ning ei ole vastutav Ostjapoolsete kahjude eest.
5.2. Müüjal on õigus ühepoolselt neid Reegleid muuta, postitades need e-poe veebileheküljele. Muutused jõustuvad avaldumise hetkest kõigile tehingutele, mis on tehtud pärast muudatuste avaldamist.
5.3. Veebilehel olevat teksti ja graafilist informatsiooni, mis on Autoriõiguste Seaduse ning Leedu Vabariigi Seotud Õiguste kaitse all, võib kopeerida ja printida (välja arvatud kolmandate osapoolte informatsioon) Siiski, kui veebilehekülje või mõne selle osa sisu avaldatakse (tsiteeritakse) peab olema viidatud informatsiooni esmane allikas (st veebilehekülg ja autor).
5.4. Müüjal on muud õigused, mis on määratletud Reeglites ja Eesti Vabariigi Seadusandluses.

6. MÜÜJA KOHUSTUSED JA GARANTIID

6.1. Müüja võtab endale kohustuse luua Ostjale tingimused e-poe poolt tagatavate teenuste õigeks kasutamiseks.
6.2. Müüja võtab endale kohustuse järgida muid nendes Reeglites toodud nõudmisi.
6.3. Müüja garanteerib toodete kvaliteedi.

7. TOODETE KOHALETOIMETAMINE

7.1. Toote kohaletoimetamine ja maha laadimine Ostja poolt ära toodud kohta kuni hoone esimese ukseni on üle terve Eesti tasuta. Kui sõidukil tekib toote toimetamisel Ostja poolt ära toodud hoonesse või muusse asukohta probleeme ligipääsuga, laetakse toode maha võimalikku lähimasse asukohta, kuhu ligipääs on olemas.
7.2. Vastavalt Ostja vajadustele on olemas tuppakandmisteenus. Tuppa kandmise võimalus on olemas Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Kohtla-Järvel ja Viljandis.
7.3. Tooted kantakse kohast, kus toode maha laeti kohta, hoones, mille näitab kätte ostja ning kus tooted tasuta maha laeti, kui toote kaal ei ületa 30 kg.
7.3.1. Kui toote kaal ületab 30 kg, rakendatakse tuppa kandmisele lisatasu, mille määrab toote kaal ja kohaletoimetamise asukoht.
7.4. Toote tuppa kandmise teenus tellitakse eraldi enne valitud toodete ja teenuste eest maksmist. Kui toote kaal ületab 30 kg, maksab toote tuppa kandmise teenuse eest Ostja. Eraldi juhtudel, mille määrab kindlaks Müüja, maksab Müüja toote tuppa kandmise teenuse eest.
7.5. Toote paigaldamise teenus tellitakse eraldi ning ei ole hinna sees.
7.6. Saadetise kohaletoimetamise ajal peab Ostja, või, olenevalt juhust, Ostja esindaja koos transpordifirma esindajaga üle kontrollima toodete pakendi, arvu, kvaliteedi ja valiku.
7.6.1. Kui tuvastatakse toodete pakendi kahjustus, ebaõige arv, kvaliteet või valik, siis peab ostja, või olenevalt juhust, ostja esindaja saadetisest keelduma. Sellisel juhul salvestab transpordifirma esindaja koos Müüjaga, või, olenevalt juhtumist, koos Ostja esindajaga rikkumised, teevad pildid ning täidavad vabavormilise rikkumisakti, mille peaks alla kirjutama nii vastuvõtja kui transpordifirma esindaja.
7.6.2. Kui ostja, või, olenevalt juhust, Ostja esindaja võtab saadetise vastu ning allkirjastab andme- või paberkandjal transpordifirma esindaja antava kohaletoimetamistšeki ega esita kommentaare, siis arvestatakse, et tooted on kahjustamata pakendiga, õige arvu ja kvaliteediga ning õige tootena kohale toimetatud ning toode vastab ostu-müügilepingu nõuetele, andmekandjal või paberil viidatud lisateenused on õigesti teostatud, kui pole tõestatud vastupidist.
7.7. Pärast toodete kohaletoimetamist ja üle andmist Ostja poolt ära märgitud aadressil peetakse tooteid Ostjale kohale toimetatuks, olenemata sellest, kas tooted võtab tegelikult vastu Ostja või muu isik, kes tooted viidatud aadressil vastu võttis. Kui tooteid ei toimetata kohale ära märgitud kohaletoimetamise kuupäevaks, peab Ostja Müüjat koheselt teavitama, kuid mitte hiljem kui päev pärast toodete ära märgitud kohaletoimetamise kuupäeva.
7.8. Kui tooteid ei võta vastu Ostja, peab Ostja tellimuse kohaletoimetamise informatsiooni täites ära märkima toodet vastu võtva isiku andmed.

8. VASTUTUS

8.1. Ostja on vastutav registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Ostja võtab vastutuse registreerimisvormis esitatud andmetes tehtud vigadest või ebatäpsustest tulenevate tagajärgede eest.
8.2. Osapooled on vastutavad e-poes Eesti Vabariigi seadusandluse protseduurikorra järgi sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumise eest.
8.3. Müüja ei ole vastutav muude firmade veebilehekülgedel avaldatud informatsiooni eest; isegi kui Ostja saab need lingid Müüja e-poe kaudu.
8.4. Müüja ei ole vastutav selle eest, kui e-poes esitatavate toodete värv, kuju või muud parameetrid ei vasta Ostja monitori näitajate tõttu tegelikule suurusele, kujule ega värvile.

9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

9.1. Vajutades nupule kinnita, kinnitab Ostja, et tema ja tema esindajad (Ostjal on esindajate nõusolek) nõustub andma Müüjale nendes Reeglites välja toodud isikuandmed ning täitma registreerimisvormi ega ole selle vastu, et Müüja töötleb Ostja või tema esindajate poolt antud isikuandmeid veebikaubanduse eesmärkidel.
9.2. Müüja võtab vastutuse mitte edasi anda isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud Eesti Vabariigi seadustega ette nähtud korras.
9.3. Vajutades nupule kinnita, kinnitab Ostja et tema ja ta esindajad (Ostjal on esindajate nõusolek) nõustuvad Müüjale ja/või Müüja juhiste alusel tooteid kohale toimetavale kolmandale isikule esitama toote üleandmiskohas ühe isikut tõendavatest dokumentidest: pass, ID-kaart või autojuhiluba, et kinnitada veebikaubanduse eesmärkidel Ostja ja/või tema esindajate isikut. Ostja kinnitab samuti, et tema või tema esindajad (Ostjal on esindajate nõusolek) nõustuvad, et toodete üleandmise ajal ja kohas kirjutab Müüja ja/või Müüja juhiste alusel tooteid kohale toimetav kolmas isik üles Ostja või tema esindajate dokumendiandmed ning töötleb neid veebikaubanduse eesmärgil (kaasa arvatud, kuid mitte piirates andmete üleandmist Müüjale).
9.4. Vajutades tellimuse kinnitamise nupule kinnitab Ostja, et teda (kui Ostja on füüsiline isik) või tema esindajaid on teavitatud nende õigustest tutvuda Müüja poolt töödeldavate isikuandmetega ning sellega, kuidas neid töödeldakse, nõuda isikuandmete töötlusprotsessi parandamist, lõpetamist või pikendamist, kui andmeid töödeldakse seadust rikkudes, ning samuti on Ostjal õigus keelduda mistahes põhjustel oma isikuandmete töötlemise lubamisest.
9.5. Vajutades nupule kinnita, kinnitab Ostja, et tema ja tema esindajad teavad, et neil on õigus keelduda oma isikuandmete esitamisest, kuid mõistavad, et nende isikuandmed on vajalikud Ostja ja/või tema esindajate unikaalseks identifitseerimiseks veebikaubanduse eesmärgil ning ilma isikuandmete esitamiseta või nende veebikaubanduse eesmärkidel töötlemisest keeldumine ei luba lepingut sõlmida ja/või sel jõustuda.

10. INFORMATSIOONI SAATMINE

10.1. Müüja saadab kõik sõnumi Ostja poolt registreerimisvormis ära toodud e-maili aadressile.
10.2. Ostja saadab kõik sõnumid ja küsimused aadressile, mis on toodud Ostja e-poe jaotuses „Kontaktid“.

11. LÕPLIKUD SÄTTED

11.1. Need Reeglid ei piira Ostja (tarbija) õigust, mis tulenevad Eesti Vabariigi seadusandlusest, kaasa arvatud õigused, kui soetatud tooted või teenused olid ebaadekvaatse kvaliteediga.
11.2. Kõik antud Ostja ja Müüja vahelisest ostu-müügilepingust tulenevad lahkarvamused lahendatakse omavaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse lahkarvamused vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluse protseduurikorrale.

UAB „SAFFORT NORTHERN EUROPE“

Tagasi ülesse