1. ÜLDSÄTTED

1.1 Need ostu- ja müügitingimused (edaspidi – tingimused) määravad ära SAFFORT NORTHERN EUROPE (edaspidi – Müüja) ning e-poest ostu sooritava (edaspidi – Ostja) õigused, kohustused ja vastutuse. Müüja e-poest (Saffortseifid.ee) tooteid ostes peab Ostja nende reeglitega tutvuma ning nõustuma.
1.2. Müüja jätab endale õiguse tingimusi mistahes ajal muuta, parandada või täiendada. Muudatused avaldatakse sellel leheküljel.

2. OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISE HETK

2.1. Ostu-müügilepingut Ostja ja Müüja vahel peetakse sõlmituks alates sellest, kui Ostja lisab Müüja e-poes ostukorvi, sisestab kohaletoimetamise aadressi, valib makseviisi ning pärast tingimuste ja privaatsuseeskirjadega tutvumist märgistab vastava kastikese ning kinnitab tellimuse. Juhul kui Ostja ei nõustu nende tingimustega kas täielikul või osaliselt, ei saa ta tellimust esitada.

3. OSTJA ÕIGUSED

3.1. Ostjal on õigus kasutada Müüja e-poodi ja vormistada oste vastavalt siin toodud tingimustele.
3.2. Ostjal on õigus ilma mistahes põhjuseta Müüjaga e-poes sõlmitud lepingust taganeda (välja arvatud erandjuhtudel, mis on toodud selles jaotuses), teavitades Müüjat 30 päeva jooksul alates tellimuse kohaletoimetamise kuupäevast.
3.3. Ostja õigus Müüjaga e-poes sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda ei kehti järgnevatel juhtudel:
3.3.1. Kui Ostjale on valmistatud toode eritellimusel ja vastavalt tema spetsiifilistele soovidele.
3.3.2. Kui Ostja on tellinud toote, mis ei ole Müüja Leedu laos (kõik tooted, mille kohaletoimetamis tähtaeg ületab 2-3 tööpäeva) ja mis toimetatakse kohale ainult Ostja eritellimuse korral.
3.4. Ostjal on õigus kaup Müüjale tagastada ja saada kogu kauba eest makstud rahasumma tagasi kui:
3.4.1. Kauba kättetoimetamise hetkesst ei ole mõõdunud üle 30 päeva.
3.4.2. Toode on vigastusteta ning selle kaubanduslikku välimust pole rikutud.
3.4.3. Toode tagastatakse originaalpakendis, st samas pakendis toode saabus.
3.5. Kauba tagastamiseks peab Ostja täitma tagastusvormi, kuhu tuleb muuhulgas kirja panna ka Ostja isikuandmed - nimi, aadress, tellimuse number ja tagastamise põhjus. Seejärel tuleb see vorm saata Müüjale (kasutades selleks Kontakt alamenüüs olevat e-posti aadressi).
3.6. Kui tegemist pole garantii olukorraga, ebakvaliteetse- või vale tootega, kannab tagastamisega seonduvad kulud Ostja.
3.7. Tagastamise korral raha lisateenuste eest (pangatasud, transport, spetsialisti kutsumine jne) ei tagastata.
3.8. 14 kalendripäeva jooksul pärast kauba Müüjale tagastamist viiakse läbi ekspertiis, et teha kindlaks, kas kaup vastab tagastamise tingimustele. Kui Müüja on kinnitanud, et tagastatud toode on kahjustamata ja sel on säilinud kaubanduslik välimus, tagastatakse Ostjale kauba eest makstud summa 15 kalendripäeva jooksul (pärast kontrollimise lõppu).
3.9. Vigase ja / või puudusega kauba tagastamisel kohustub Müüja sellise kauba vastu võtma ja asendama selle samaväärse kaubaga või ostja soovil kauba eest makstud raha tagasi maksma.

4. OSTJA KOHUSTUSED

4.1. Ostja peab tasuma kauba ja selle kohaletoimetamise maksumused, aga ka kõik muud maksed (kui need on lepingus kirjas) ja tellitud kauba vastu võtma. Ostjal on võimalus kauba eest maksta mitmel viisil: pangalingi vahendusel, pangaülekandega, ettemaksuarve alusel, krediitkaardiga ning mõnedel juhtudel ka sularahamaksena kullerile. Viimane maksevalik kehtib ainult laos olevatele kaupadele ega laiene tellitavatele toodetele.
4.2. Kui Ostja poolt registreerimisvormis esitatud andmed muutuvad, peab ostja neid viivitamatult värskendama.
4.3. Tellimust ei hakata vormistama enne, kui Ostja pangaülekanne/makse on Müüjani jõudnud. Olenevalt pangast võib ülekande aeg olla paar tundi kuni 2-3 ööpäeva. Kui Müüja on ettemaksuarves märkinud maksekuupäeva/aja, on Ostjal kohustus sellest ka kinni pidada. Kui Ostja ei tasu talle saadetud arvet määratud aja jooksul või ei saada sellekohast maksekinnituse koopiat, on müüjal õigus arvatam et Ostja on ostu-müügilepingu üles öelnud. Sel juhul võib Müüja tellimuse ühepoolselt tühistada.
4.4. Ostja peab järgima kõiki Müüja ja tootja poolt esitatud metoodilisi juhiseid ning kasutama seadet vastavalt esitatud juhistele. Vastasel juhul ei vastuta Müüja toote kahjustuste, turvalisuse ega tootjapoolsete garantiide eest.
4.5. Ostja peab järgima muid Leedu Vabariigi eeskirjades ja õigusaktides sätestatud nõudeid.

5. MÜÜJA ÕIGUSED

5.1. Kui Ostja üritab kahjustada e-poe toimimist või selle stabiilsust, võib müüja ilma eelneva etteteatamiseta e-poe kasutamist piirata, peatada (lõpetada). Sel juhul ei vastuta Müüja sellest tulenevate kahjude eest.
5.2. Müüjal on õigus siin leheküljel olevaid tingimusi ühepoolselt muuta, postitades need muudatused e-poe veebisaidile. Muudatused jõustuvad kõikidele tellimustele, mis on tehtud pärast uue tingimuste versiooni avalikustamist.
5.3. Veebilehe sisu või selle osa avaldamisel (tsiteerimisel) tuleb siiski märkida esmane teabeallikas (st veebileht ja autor).
5.4. Müüjal on muud tingimustes ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

6. MÜÜJA VASTUTUS JA GARANTIID

6.1. Müüja kohustub võimaldama Ostjal e-poes pakutavaid teenuseid korrektselt kasutada.
6.2. Müüja kohustub järgima muid käesolevates tingimustes sätestatud nõudeid.
6.3. Müüja peab tagama, et ostetav kaup on kvaliteetne ja puudusteta.

7. KAUPADE TARNIMINE

7.1. Kaup tarnitakse ja tuuakse hoone esimese ukseni üle kogu Eesti. Kui kullerfirma sõiduki sisenemisel ostja määratud aadressile või muusse kohta on takistusi, laaditakse kaubad maha nii lähedal, kui võimalik.
7.2. Mõnedes linnades on võimalik tellida ka kojukande teenus. Vastuvõtja korteri ukseni kandmise teenus on võimalik ainult nendes suuremates linnades: Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve ja Viljandi.
7.3. Tasuta tarne kehtib ainult seifidele, mille kaal jääb alla 30 kg.
7.3. Kui kauba kaal ületab 30 kg, rakendatakse kohaletoimetamise teenustasu, mis määratakse kindlaks kauba massi ja tarnekoha järgi.
7.4. Kojukande teenus tellitakse eraldi enne kauba väljasaatmist või selle järel (suheldes otse kullerfirmaga). Tasuline tarne kehtib toodetele, mille kaal ületab 30 kg. Erandjuhtudel võib Müüja rakendada ka alla 30 kg kaaluvatele seifidele tarnetasu. Sellisel juhul on see kirjas toote kirjelduses või tellimuse vormistamise lehel.
7.5. Toote paigaldamise teenus ei kuulu hinna sisse.
7.6. Saadetise üleandmisel kontrollib Ostja või vajaduse korral Ostja esindaja koos transpordiettevõtte esindajaga saadetise pakendi seisukorda, kogust, kvaliteeti ja muid aspekte.
7.6.1. Saadetise pakendi rikkumise avastamisel, kauba koguse, kvaliteedi, sortimendi lahknevus(t)e korral võib Ostja või tema esindaja toodete vastuvõrmisest keelduda. Sel juhul registreerib transpordiettevõtte esindaja koos Ostjaga või vajaduse korral Ostja esindajaga rikkumised, pildistab need ning täidab transpordiettevõtte esindaja juuresolekul allkirjastatud, vabas vormis rikkumisteate.
7.6.2. Kui Ostja või tema esindaja aktsepteerib kauba(d) ning allkirjastab üleandmise akti, loetakse kaup korrektselt tarnituks.
7.7. Kauba üleandmisel ja üleandmisel Ostja määratud aadressile loetakse kaup Ostjale üleantuks olenemata sellest, kas kaubad saab tegelikult Ostja või mõni muu isik, kes on kauba kindlaksmääratud aadressil vastu võtnud. Kui kaupa ei toimetata kohale kavandatud tarnepäeval, peab Ostja sellest Müüjat viivitamatult teavitama, kuid mitte hiljem kui kavandatud tarnepäevale järgneval päeval.
7.8. Kui kauba vastuvõtjaks ei ole Ostja ise, peab ta esitama vastuvõtja andmed kohaletoimetamise infos, mis täidetakse tellimuse vormistamisel.

8. VASTUTUS

8.1. Registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest vastutab Ostja. Ostja vastutab registreerimisvormi ekslikest või ebatäpsetest andmetest tulenevate tagajärgede eest.
8.2. E-poe abil sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumise eest vastutavad pooled Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.
8.3. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebisaitidel pakutava teabe eest, isegi kui Ostja pääseb nendele veebisaitidele Müüja e-poe linkide kaudu.
8.4. Müüja ei kanna vastutust selle eest, et e-poes pakutavad kaubad ei vasta ostja poolt kasutatava näidiku/mõõdiku/seadme omaduste tõttu tegelikule suurusele, kujule ja värvile.

9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

9.1. Vajutades tellimuse kinnitamise nuppu, kinnitab Ostja, et tema ja tema esindajad (Ostjal peab olema nende esindajate nõusolek) nõustuvad edastama Müüjale oma isikuandmed, mis on kirjas käesolevates tingimustes ja tellimuse vormis. Müüja käitleb neid isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks, st jagab neid vajadusel kullerfirma ja makse teostajaga.
9.2. Müüja kohustub mitte edastama isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma Ostja nõusolekuta, välja arvatud Leedu Vabariigi seadustega ette nähtud juhtudel.
9.3. Vajutades tellimuse kinnitamise nuppu, kinnitab Ostja, et tema ja tema esindajad (Ostjal peab olema nende esindajate nõusolek) nõustuvad kättetoimetamisel esitama ühe isiku tõendava dokumendi: pass, juhiluba, ID kaart või muu asjakohane isikut tõendava dokumendi.
9.4. Vajutades tellimuse kinnitamise nuppu, kinnitab Ostja, et tema (kui ostja on füüsiline isik) ja tema esindajad on teadlikud oma õigustest pääseda ligi ja näha Müüja poolt töödeldavaid isikuandmeid, taotleda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või peatamist. mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega mis tahes eesmärgil.
9.5. Vajutades tellimuse kinnitamise nuppu, kinnitab Ostja, et tema ja tema esindajad teavad, et neil on õigus keelduda oma isikuandmete esitamisest, kuid mõistab, et isikuandmed on vajalikud Ostja ja / või tema esindajate tuvastamiseks ja tellimuse vormistamiseks. Ilma konkreetsete isikuandmeteta ei saa lepingut sõlmida.

10. TEABE EDASTAMINE

10.1. Müüja saadab kõik teated Ostja poolt registreerimisvormis toodud e-posti aadressile.
10.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja e-poe jaotises "Kontaktid" kuvatud viisidel, see on e-posti kaudu või telefonitsi.

11. LÕPPSÄTTED

11.1. Need tingimused vastavad Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud tarbijakaitse reeglitele.
11.2. Kõik ostja ja müüja vahel ostu-müügilepingust tulenevad või sellega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Erimeelsuste korral lahendatakse need Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

SAFFORT NORTHERN EUROPE